Střediska v regionu

SVP KOMPAS

Náchod, Raisova 1816, 574 01
Tel.: (+420) 491 424 390
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

SVP NÁVRAT

Hradec Králové, Brandlova 112
Tel.: (+420) 495 541 374
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www: www.svphk.cz

SVP ARCHA

Chrudim, Školní náměstí 11, 537 01
Tel.: (+420) 469 623 786
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www: www.archa-chrudim.cz

SVP PYRAMIDA

Pardubice, Sokolovská 146, 533 54
Tel.: (+420) 466 680 338
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Www: www.svppyramida.cz

Další odkazy

Šikana

www.sikana.org

Drogy

www.drogy-info.cz

Domací násilí

www.donalinka.cz

Sociální tématika

www.portal.mpsv.cz/soc

Kdo jsme

CHARAKTERISTIKA SVP

SVP VARIANTA je ambulantní preventivně výchovné a poradenské zařízení pro děti a dospívající, jež se ocitnou v náročné životní situaci, převážně ve spojení s problémovým chováním (potíže ve škole, v rodině, osobní a vztahové problémy či poruchy chování). SVP vychází vstříc všem věkovým kategoriím ( od vstupu do školy až frekventanty středních škol ). Poskytuje dále individuální poradenství pro rodiče a učitele.

KDY NÁS VYHLEDAT

Nejprve je nutné rozeznat běžné zlobení od závažných „poruch chování“. Běžné zlobení je přirozený psychický vývoj dítěte, kdežto výchovné problémy představují dlouhodobou zátěž pro všechny zúčastněné a mají negativní vliv na mezilidské vztahy. Je velmi důležité rozpoznat „prvotní signály“ a obrátit se včas na pomoc odborníka.
Prvotní příznaky:
    V domácím prostředí
  • Nedodržování pravidel, neplnění svých povinností, nerespektování rodičů, neobvyklé chování, časté hádky, lhaní, podvádění, krádeže, slovní, či fyzická agresivita, pozdní návraty domů, či útěky z domu.
  • Ve škole
  • Nepozornost, nesoustředění se, vyrušování, odmítání pracovat, chození „za školu“, porušování školního řádu, strach z chození do školy, zhoršení prospěchu, problémy s kontaktem se spolužáky (kamarády), obtížné začlenění do kolektivu, účast při ubližování druhým, nebo být obětí šikany.
  • Ve volném čase
  • Neprojevení žádného zájmu, neustálé vysedávání u počítače, či televize, stýkání s nevhodnou skupinou lidí.

SLUŽBY ZAJIŠŤUJE:

  • psycholog
  • speciální pedagog
  • sociální pracovnice
 
Copyright © Středisko výchovné péče Varianta | Všechna práva vyhrazena
Webdesign: Pavel Míl | Kód a webhosting: Václav Šnajdr