Skupinové programy

Jedná se o vrstevnické skupiny, které si kladou za úkol formovat a podporovat dítě v procesu pozitivních změn:
  • motivačních (zlepšení školních výsledků, pozitivního prožívání školního prostředí...)
  • osobnostních (změna náhledu na vlastní chování)
  • vztahových (zlepšení prožívání interakcí v třídním kolektivu i ve vztazích obecně)
 
Copyright © Středisko výchovné péče Varianta | Všechna práva vyhrazena
Webdesign: Pavel Míl | Kód a webhosting: Václav Šnajdr